top of page
177_edited_edited.jpg

Boeken

Ik zal mijn kerk bouwen
AANKOMENDE TITEL


Joe Durso werkt samen met een trouwe broeder in de Heer, goede vriend en co-auteur Greg Treat om I Will Build My Church te schrijven. Greg is afgestudeerd aan het Master's College en  McGeorge School of Law; hij is advocaat in het zonnige Texas.  Hij heeft een lieve vrouw en is de vader van drie lieve meisjes en een pasgeboren zoontje. Hij is de pastoor van een huiskerk en een fervent student van de Romeinse geschiedenis en cultuur ten tijde van Christus.
     Wat Joe en Greg hebben geprobeerd te doen in Ik zal mijn kerk bouwen, is het analyseren van het oudtestamentische model van een natie zoals God die voor Zijn volk voorstelde. Israël faalde omdat slechts een overblijfsel werd gered. Satan corrumpeerde snel de meerderheid omdat ze nooit onder Jezus' controle kwamen.
     Evenzo groeide de kerk niet alleen met wedergeboren gelovigen, maar werd ze kunstmatig vergroot doordat satan de kerk heeft besmet met valse bekeerlingen. Daarom hebben de meeste mensen die zich niet aan Gods plannen voor de kerk hielden, systemische problemen in gang gezet die zelfs authentieke volgelingen van Jezus Christus bederven.
     Door het oudtestamentische model van groei en bestuur te identificeren en het te integreren in een nieuwtestamentisch, met de Geest vervuld, met gebeden gevuld volk van berouw en geloof; de Kerk, niet als een natie maar als een georganiseerde groep gezinnen, kan Gods plan vervullen zoals zij dat heeft gedaan tijdens perioden van opwekking in het verleden. Daartoe hebben Joe en Greg I Will Build My Church geschreven.
     Toen Jezus Zijn Bergrede predikte, identificeerde Hij de verworpen Kerk. Jezus zei: "U bent het zout van de aarde; maar als het zout smakeloos is geworden, hoe kan het dan weer gezouten worden? Het is nergens meer goed voor, behalve om weggegooid en door mensen vertrapt te worden" (Matteüs 5: 13).
     Moge de Kerk opstaan als nooit tevoren en acht slaan op de overwinningswoorden van Jezus als alternatief voor mislukking. "U bent het licht van de wereld. Een stad die op een heuvel ligt, kan niet worden verborgen; ook steken mensen geen lamp aan en zetten die onder een mand, maar op de kandelaar, en ze geeft licht aan allen die in huis zijn. Uw licht moet zo voor de mensen schijnen dat ze uw goede werken kunnen zien en uw Vader in de hemel verheerlijken" (Matteüs 5:14-16)

eberhard-grossgasteiger-CytHrRFp2wU-unsplash.jpg

DE JEZUS DIE JE MOET WETEN is een boek over de meest invloedrijke persoon in de hele menselijke geschiedenis. Jezus heeft de stenen harten van mensen die in Hem geloven veranderd in zorgzame, liefdevolle, empathische harten van vlees. Zijn leringen hebben hele beschavingen veranderd van tirannieke, agressieve oorlogsstokers in democratische vrijheden waar ze zijn toegepast. Dit boek onderzoekt het goddelijke karakter, de integriteit en de motieven van de grootste man die ooit heeft geleefd, en hoe reddend geloof, in de juiste Jezus, Hem door de genade van God tot de bron van jezelf kan maken.

TJYNTK.jpg

*Disclaimer: alleen voor informatieve doeleinden, huidige editie cover art niet definitief

"Er zijn veel boeken over Jezus, maar wat dit boek zo nuttig maakt, is de focus op wie Jezus is als uitdrukking van Gods liefde. Nuttig en ten zeerste aanbevolen."

Austin Suter

Waarom nog een boek over Jezus?   Wat maakt dit?  boek uniek genoeg dat iedereen  zou het willen lezen?

​​

Er was niets unieks aan de woorden in Dickens  roman Een verhaal van twee steden. "Het was de beste tijd; het was de slechtste tijd", zoals alle woorden van zijn boek  was al ontelbare keren eerder gebruikt. De rangschikking van zijn woorden gaf echter een nieuw perspectief en daardoor een speciale betekenis aan de dingen waarover hij sprak.  

De Jezus die je moet kennen  is een fris, nieuw perspectief op Jezus de man, Zijn karakter, integriteit, toewijding aan God, liefde voor Zijn vijanden en zelfs Zijn reden van bestaan. Greg Treat is een zeer goede vriend, een christelijke broeder en een medepresentator van de Podcast That They Might Know . Hij is een toegewijd christen, echtgenoot en vader, advocaat en afgestudeerd aan de Master's College. In zijn recensie hiervan  boek, zei hij,  "Je stelt deze Bijbelse categorieën in en laat vervolgens zien hoe Christus de grootste aller tijden was ...

Ik zou mezelf kunnen zien als een Jesus-fanboy."

Ik weet wat Greg zei, en hij ondermijnde op geen enkele manier de realiteit dat Jezus Christus Heer is. Degenen die tot Hem komen, moeten geloven dat Hij zo is en zo hun leven aan Hem onderwerpen. Greg  zei dat het perspectief in dit boek  gaf hem een nieuwe ijver voor  Jezus. ​

Van alle mannen die in de geschiedenis van de mensheid hebben geleefd, wordt er slechts één verklaard uit het graf te zijn opgestaan. Zijn dood is de meest bevestigde gebeurtenis door historici. Terwijl je de pagina's van dit boek leest, ga je zitten  met Jezus toen hij bij Zijn discipelen zat in de nacht voordat Hij werd verraden.   Je zult Hem in Zijn glorie zien terwijl Hij het grootste offer bracht dat het universum ooit zal aanschouwen. Jij zal  zie de gebrokenheid  van Maria, de moeder van Jezus, dat heeft  diepgaande betekenis als het betrekking heeft  aan alle berouwvolle zondaars. U zult de nederigheid en liefde van Jezus Christus overwegen toen Hij Zichzelf aanbood om voor altijd een bemiddelaar te zijn.  

Als u ontvangt:  als de woorden van de Schrift waar zijn, uitgelegd zoals ze in dit boek zijn, zal je hart trekken  dichter bij de man die wordt geroepen  Wonderbare Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Daarom,  laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, onze ogen gericht op Jezus, de auteur en volmaker van het geloof.  

Niets is beter dan dat iemand dicht bij de God komt die alles heeft geschapen. De goddelijke persoon die alles heeft opgeofferd, om Zijn liefde te bewijzen, voor eeuwigdurende vreugde te garanderen en  herschep berouwvolle zondaars  naar zijn perfecte beeld. Mijn hoop en gebeden zijn  dat je dit boek zult lezen met het geloof en vertrouwen dat nodig is om de Jezus die je moet kennen dicht bij je hart te brengen.

bottom of page