top of page
177_edited_edited.jpg

Welkoms bericht

Een groei die alleen door God mogelijk is gemaakt

Toenemen in godsvrucht is meer op God gaan lijken.  Een dergelijk proces roept de vraag op, wie veroorzaakt de groei?

De apostel Paulus, toen hij aan zijn discipel schreef  Timoteüs waarschuwde hem voor mannen van wie hij zei dat ze zouden zijn: "... meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God, vasthoudend aan een vorm van godsvrucht, hoewel ze de kracht ervan hebben ontkend..."  (2 Timoteüs 3:4, 5).  Deze mannen zouden een vorm van godsvrucht hebben, maar het zou niet authentiek zijn. Het is mogelijk om te worden als de man die we verafschuwen, als gevolg van een goddeloos oordeel van onze kant. Het is echter niet mogelijk om als God te worden als we Hem haten; om als God te worden, moet een persoon Hem liefhebben.

Groeiende godsvrucht moet daarom beginnen met God lief te hebben. Het is ongetwijfeld waar dat iemand die zich als God gedraagt, zich als God gedraagt. Er is echter meer om als God te zijn dan hoe we ons gedragen. De totale mens omvat motieven, houding, perspectief, verlangens, intellect, emoties en wil.Het belangrijkste dat we in deze blog zullen bespreken, is de liefde die we wel of niet uiten voor God. Een persoon kan vele redenen hebben om zich als God te gedragen. Velen van hen zouden volkomen egoïstisch kunnen zijn en zonder enige liefde voor Hem. In de volledige zin is als God zijn, God liefhebben. 

Hoe weten we of we van God houden? God wordt het beste geopenbaard in Zijn geschreven woord, de Bijbel. We houden van God als we het eens zijn met en gehoor geven aan de geboden en voorschriften van de Bijbel, omdat we de auteur ervan liefhebben.  Het probleem ontstaat wanneer we ons realiseren dat de leringen van de Bijbel de filosofieën van de wereld op hun kop zetten. De ware gelovige gaat begrijpen dat de wereld in strijd is met de leringen van Christus."Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben." (Johannes 17:14)

De wereld haat de authentieke christen zoals ze ook de authentieke kerk haat. Evenzo worden christenen uit de wereld geroepen. Door de ontvangst en toepassing van Gods woord vervullen christenen hun roeping.""Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen in de waarheid; Uw woord is waarheid." (Johannes 17:16, 17)

Deze blog is gericht aan iedereen die van Jezus houdt en  wil Hem beter leren kennen. Als je wilt leren waar Jezus over leerde:  en het ontbreekt je aan goed onderwijs, ik ben hier om te helpen.


In de greep van Zijn genade,

signature.png
Rome Colesum.webp

Een groei die alleen door God mogelijk is gemaakt.

bottom of page